ว่านขันหมาก สุดยอดสมุนไพรอายุวัฒนะ 
ว่านขันหมาก เป็นว่านมงคลที่หาได้ยาก แต่ที่ยากยิ่งกว่าต้นคือผลว่านขันหมาก ซึ่งใช้รับประทานเป็นยาอาวัฒนะ ซึ่งนอกจากจะให้ดอกให้ผลยากแล้ว ยังมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกจนผลสุกใช้เวลานานถึง 3 ปี ถ้าผู้ใดได้รับประทานผลว่านขันหมากแล้วจะมีผิวผุดผ่องเสมอ และร่างหายแข็งแรง ห่างจากโรคภัยทั้งหลาย